O mnie. Witold Truchanowski.


dr n.med. Witold Truchanowski. Specjalista chirurgii ogólnej.

Witold Truchanowski. Już w trakcie studiów medycznych chętnie i aktywnie uczestniczył w kołach naukowych publikując prace naukowe. Po złożeniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego rozpoczął studia doktoranckie i specjalizację z chirurgii ogólnej. Uczestniczył w stażu zagranicznym w Klinik fur Kardiologie und Angiologie Elisabeth-Krankenhaus Essen Niemcy. W tym miejscu nauczył się podstaw diagnostyki ultrasonografii dopplerowskiej i metod leczenia chorób naczyń. Rozwój umiejętności z zakresu diagnostyki dopplerowskiej nabył w Polsce w wiodących ośrodkach szkoleniowych, a przede wszystkim na wielu skrupulatnych badaniach Pacjentów.  Przez kilka lat prowadził zajęcia zarówno z polskimi i zagranicznymi studentami. Do 2018 asystent w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W ostatnich latach rozpoczął pracę w nowoczesnym ośrodku w Piekarach Śląskich (Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o) w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej. Od 2018 wolontariusz Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
.

Prywatnie mąż i ojciec trojga wspaniałych dzieci.