O mnie


 

dr n.med. Witold Truchanowski – specjalista chirurgii ogólnej.

Już w trakcie studiów medycznych chętnie i aktywnie uczestniczył w kołach naukowych publikując prace naukowe. Po złożeniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego rozpoczął studia doktoranckie i specjalizację z chirurgii ogólnej. Uczestnicząc w stażu zagranicznym w Klinik fur Kardiologie und Angiologie Elisabeth-Krankenhaus Essen Niemcy nabył podstawy diagnostyki ultrasonografii dopplerowskiej i metod leczenia chorób naczyń. Rozwój umiejętności z zakresu diagnostyki dopplerowskiej nabył w Polsce w wiodących ośrodkach szkoleniowych, a przede wszystkim na wielu skrupulatnych badaniach Pacjentów.  Od kilku lat prowadzi zajęcia zarówno z polskimi i zagranicznymi studentami jako pracownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prywatnie mąż i ojciec trojga wspaniałych dzieci.